85

Danuta Dudek Błeszyńska, Kompozycja

add 您的筆記 
拍品說明
olej, płótno, 139 x 100 cm
拍賣
Prawda i Piękno - Industrial Dizajn - Aukcja z kolekcji Galerii Szyb Wilson - malarstwo, rzeźba, kompozycje
gavel
日期
01 十一月, 20:00
date_range
起始價
1 969 EUR
當前價格
-
報價數量
0
結束
登錄開始競價

您想參與競價嗎?登錄並參與拍賣。

登入
PLN
.00

給拍賣組織者發送訊息

您對此拍品或參與競價有疑問?

查看次數: 5 | 收藏: 0
拍賣

Galeria Szyb Wilson

Prawda i Piękno - Industrial Dizajn - Aukcja z kolekcji Galerii Szyb Wilson - malarstwo, rzeźba, kompozycje
日期
星期一, 01 十一月, 20:00
競價過程

所有物品將被競價拍賣

在時間結束前5分鐘提交的報價,將再延長此項競價時間5 分鐘

交付成本

拍賣費
0.00%
OneBid不收取任何額外的競價費用.
競價幅度
  1
  > 100
  2 000
  > 100
  50 000
  > 100
 
規章
 1. Organizatorem aukcji jest Johann Bros kolekcjoner i właściciel Galerii Szyb Wilson w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice tel. 32 7303220 www. szybwilson.org, [email protected]
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność organizatora aukcji zwanego Galerią Szyb Wilson
 3. Obiekty nie są objęte żadnym rozporządzeniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 4. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Opisy obiektów zawarte w katalogu aukcji mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 6. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym OneBid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 7. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej. Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin systemu OneBid.
 8. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię, zwaną dalej Aukcjonerem.
 9. Galeria lub Aukcjoner do momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt z aukcji bez podania przyczyny.
 10. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.
 11. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę.
 12. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 13. Kwota wylicytowana  jest kwotą brutto.
 14. Licytujący, który wygrał licytację zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. 
 15. Płatności można dokonać przelewem na rachunek bankowy Organizatora aukcji:
  Johann Bros Nr konta: 21 1090 1652 0000 0001 1627 5609 Santander
  W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu.
 16. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty.
 17. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić w terminie do 10 dni od momentu zapłaty. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.
 18. Dostarczenia wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta, w sposób i terminie ustalonym z Galerią.
 19. Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikat Autentyczności lub umowę sprzedaży.
 20. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego.
 21. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu oraz zwłokę w realizacji dostaw.
 22. Niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków między stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Galeria  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
關於拍賣


FAQ
關於賣家
Galeria Szyb Wilson
聯繫方式
Galeria Szyb Wilson
room
ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice
phone
+48 32 730 32 20
Danuta Błeszyńska-Dudek
keyboard_arrow_up
+