20

Norman LETO (ur. 1980), Bryła życiorysu Witolda Gombrowicza; 2021

add 您的筆記 

拍品說明

估計: 2 982 - 4 686 EUR
brąz patynowany na podstawie marmurowej; 63 x 23 x 25 cm
ed. 7/8
Rzeźba powstała we współpracy z Ritą Gombrowicz, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz the Musée de Vence / Fondation Emile Hugues.
Edycja 1/8 znajduje się w Muzeum w Vence. (Francja)
Edycja 2/8 znajduje się w kolekcji Banku PKO.
Rzeźba prezentowana była na wystawie „Peaks, Pics and Other Inconsistencies”, The Peter Michal Bohúň Gallery, Liptov, Mikuláš, Słowacja, w 2021 roku.

Artysta zajmuje się sztukami wizualnymi, malarstwem, fotografią, tworzy prace wideo i animacje 3D. Jego prawdziwe nazwisko to Łukasz Banach. Pseudonim artystyczny powstał w trakcie pracy nad jednym z projektów. Dla artysty najważniejsza jest swobodna ekspresja, emocje, akt twórczy. Jego obrazy, podobnie jak filmy, naznaczone są cechami ekspresjonistycznymi i figuratywnymi, poruszają motywy społeczne, ale przede wszystkim wątki autobiograficzne. Prace artysty obecne były na wystawach w Polsce i za granicą, np. „Jeune création européene” (Paryż 2007 r.), “Perfect Summer, New Media Artists” (Gallery Vertexlist, Nowy Jork 2008 r.), Muzeum Narodowym w Krakowie (2009 r.). Znajdują się między innymi w kolekcjach: CSW Zamku Ujazdowskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Fundacji Sztuki Polskiej ING, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK) a także wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
Bryły życiorysu to trójwymiarowe wykresy danych z życia portretowanej osoby. Przy pomocy ankiety, kilkudziesięciu pytań o wymierne wartości z życia można zbudować cyfrową bryłę czemu służy prosty, skonstruowany przeze mnie algorytm. Na kształt bryły wpływają bardzo różne liczby. Na przykład ilość odwiedzonych krajów (zygzakowanie bryły), ilość wyszukiwań w Google na temat portretowanej osoby (objętość bryły), ilość partnerów seksualnych, średnie zarobki, powtarzalność dni, stwierdzone choroby psychiczne i tak dalej. W zasadzie to podobny zakres danych, którymi interesują się firmy ubezpieczeniowe. W przypadku osób zmarłych mogą to być dane biograficzne, niekoniecznie z pierwszej ręki. Na ich podstawie komputer kreśli bryłę, którą można potem wydrukować w 3d lub uwiecznić w bardziej trwałym materiale. Absolutnie NIE jest to naukowa próba uchwycenia wartości czyjegoś życia, jest to po prostu ekspresja na ten temat. Traktuję swoje bryły jako formę nowoczesnego, ekspresyjnego portretu. Zdarza się, że takie bryły pojawiają mi się z tyłu głowy, gdy myślę o konkretnej osobie. Zamiast twarzy widzę kształt życiorysu.
Norman Leto
拍賣
IV AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
日期
30 六月 2022
date_range
起始價
1 278 EUR
估計
2 982 - 4 686 EUR
售價
5 878 EUR
不含拍賣費的最終價格
4 899 EUR
出價過高
460%
查看次數: 82 | 收藏: 0
拍賣

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

IV AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
日期
30 六月 2022
競價過程

所有物品將被競價拍賣

交付成本

拍賣費
20.00%
OneBid不收取任何額外的競價費用.
競價幅度
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
 
規章
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
關於拍賣


FAQ
關於賣家
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
聯繫方式
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899

購買了該藝術家作品的客戶還購買了

keyboard_arrow_up
+