高級搜索 高級搜索
1084

MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego. Nakł Tow. Heraldycznego. Red....

add 您的筆記 
拍品說明
MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego. Nakł Tow. Heraldycznego. Red. Władysław Semkowicz. Lwów i Warszawa 1908-1915, 1931-1939. R. 1-18. 4, opr. nieco późn. ppł. w 8 wol.
Czas. BJ 5, 108. Opr. niejednolite i lekko otarte, poza tym stan dobry. Rocznik 17/18 z 1938/1939 w opr. wsp. pł. Ilustracje w tekście. Obj. poszczególnych roczników ok. 200 stron (poza r. 7/8 z 1914/1915 z paginacją ciągłą). Komplet wydawniczy. Na końcu wol. 3 z r. 6-8 wprawiono: Fr. Kamocki "Dziwolągi heraldyczne". Warszawa 1916. Nakł. autora. 4, s. [2], 49 oraz M. Bersohn "Studenci Polacy na Uniwersytecie Bolońskim w XVI i XVII wieku". Kraków 1890. Nakł. autora. 4, s. 23. Od tomu 9, z roku 1930 zmiana miejsca wydawania na Warszawę i zmiana tytułu na "Miesięcznik Heraldyczny, a także wydawcy na Oddział Warsz. Tow. i pod red. Oskara Haleckiego, Józefa Puzyny, Zygmunta Wdowiszewskiego, Stanisława Kętrzyńskiego. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego ". Zaw. m.in.:
R. 1 - W. Semkowicz "Zawołania jako hasła bojowe", S. Dziadulewicz "Kilka słów o herbie Lubcza"
R. 2 - S. Kutrzeba "Przyczynki do teoryi runicznej", W. Semkowicz "Czy Skargowie byli szlachtą?"
R. 3 - O. Halecki "O pierwotnym herbie Wyhowskich", H. Polaczkówna "Liber Chamorum"
R. 4 - O. Forzt "Przyczynki do najdawniejszej genealogii Potockich herbu Pilawa", Z. Kozicki "Nieznane pismo Łukasza Górnickiego o szlachcie wolnej i niewolnej"
R. 5 - A. Jabłonowski 'W sprawie nazw herbowych i nazwisk", W. Semkowicz "O pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Amadejów w Polsce"
R. 6 - L. Grocholski "Śp. Aleksander Jabłonowski jako heraldyk", T. Krygowski "Zagadkowe tarcze herbowe na kobiercu polskim", M. Rawita Witanowski "Rodowód generała Józefa Bema"
R. 7 - S. Dziadulewicz "Jak się legitymowano ze szlachectwa przed b. Heroldyą Królestwa Polskiego", K. Sochaniewicz "Przyczynek do rozwoju herbu książąt Zbarazkich"
R. 8 - S. Kozierowski "Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. III. Ród Wczeliczów"
R. 9 - J. Dunikowski "W sprawie nazwy gniazda rodziny z Urska Dunikowskich", W. Semkowicz "Stanowisko prawno-społeczne szlachty polskiej w świetle opinji własnej i obcej"
R. 10 - W. Tomkiewicz "Z dziejów walk o tytuły książęce", J. Pogonowski "Puchacze Horodyscy"
R. 11 - J. Pogonowski "Legitymacja szlachecka po rozbiorach", R. Przezdziecki "Roch czyli wieża szachowa w herbach polskich i obcych"
R. 12 - F. Kamocki "Wymiary prawidłowe tarcz herbowych", Z. Wojciechowski "Powstanie szlachectwa w Polsce", W. Semkowicz "Ćwierćwiecze badań monograficznych nad rodami rycerstwa polskiego"
R. 13 - M. Friedberg "Adam Chmiel jako sfragistyk i heraldyk", K. Tymieniecki "W sprawie powstania szlachectwa w Polsce"
R. 14 - M. Gumowski "Herby i pieczęcie warszawskie", J. Pajewski "Szlachcic polski dyplomatą tureckim (Jan Kierdej Said-bej)
R. 15 - Z. Lasocki "Pochodzenie Marji Skłodowskiej-Curie", E. Taylor "Pochodzenie Rożyckich"
R. 16 - A. Gieysztor "O pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Grabiów", Z. Lasocki "Erazm Gliczner 'Skrzetuski'"
R. 17 - Z. Lasocki "Nieco o 'szlacheckich tytularnych próżniakach'", W. Wehr "Drobiazgi heraldyczne w geografji Łubieńskiego"
R. 18 - H. Łowmiański "Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie przeważnie z lat 1773-1799", O. Halecki "Koriatowicze a przodkowie Holszańskich i Czartoryskich".
Miesięcznik Heraldyczny – miesięcznik wydawany w latach 1908-1915 we Lwowie i w 1931-1939 w Warszawie. Należał do najważniejszych naukowych czasopism specjalistycznych wychodzących we Lwowie. Powstał jako jeden z dwóch obok „Rocznika Heraldycznego”, organów prasowych Towarzystwa Heraldycznego, które istniało od 1906 do 1915 roku. Redaktorem naczelnym był Władysław Semkowicz (1908-1915). Redakcja skupiała wokół siebie grono ważniejszych wówczas badaczy polskich z dziedzin heraldyki, genealogii i sfragistyki. Publikowano w nim rozprawy naukowe, monografie znaczniejszych rodów i rodzin polskich. Istniał też dział sprawozdań i recenzji. Z powodu wojny wydawanie periodyku zawieszono. 20 stycznia 1930 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego powzięto decyzję o reaktywowaniu czasopisma. Redaktorem naczelnym został Oskar Halecki (1930-1939), stanowisko vice-naczelnego redaktora objął uczeń Haleckiego - Zygmunt Wdowiszewski. Czasopismo ukazywało się do 1939 roku. (Wikipedia).
拍賣
138. aukcja antykwaryczna (17/18-06-2023)
gavel
日期
17 六月 2023 CEST/Warsaw
date_range
起始價
360 EUR
售價
618 EUR
出價過高
172%
查看次數: 38 | 收藏: 1
拍賣

Antykwariat RARA AVIS

138. aukcja antykwaryczna (17/18-06-2023)
日期
17 六月 2023 CEST/Warsaw
競價過程

所有物品將被競價拍賣

拍賣費
10.00%
OneBid不收取任何額外的競價費用.
競價幅度
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
規章
關於拍賣
FAQ
關於賣家
Antykwariat RARA AVIS
聯繫方式
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48124220390
營業時間
星期一
10:00 - 18:00
星期二
10:00 - 18:00
星期三
10:00 - 18:00
星期四
10:00 - 18:00
星期五
10:00 - 18:00
星期六
10:00 - 14:00
星期天
關閉
keyboard_arrow_up